ဝုိင္ဖိုင္နဲ ့စမတ္ဖုန္းေတြေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားတယ္လို ့ဆို
International News News Tech

ဝုိင္ဖိုင္နဲ ့စမတ္ဖုန္းေတြေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားတယ္လို ့ဆို

Written by iT Guider

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၉၁၃ ေယာက္ကို ေလ့လာခဲ့တာပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တစ္ဦးအအေနနဲ ့မိုဘိုင္းဖုန္းေတြ ၊ ဝုိင္ဖိုင္လိႈင္းေတြနဲ ့ထိေတြ ့မႈ ျမင့္ေလေလ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ဖို ့၅၀% အႏၱရာယ္ပိုမ်ားတယ္လို ့က်န္းမာေရးသုေတသနတစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္ အုတ္ကလန္ရိွ က်န္းမာေရးသုေတသနအဖဲြ ့အစည္း Kaiser Permanente ဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၉၁၃ ေယာက္ကို သံုးသပ္ေလ့လာခဲ့ၾကတာကေန ဒီအစီရင္ခံစာ တက္လာတာပါ။ အစီရင္ခံစာအရ ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားနဲ ့ဆက္သြယ္ေရးဆဲလ္တာဝါတိုင္ေတြက ထုတ္လႊင့္တဲ့ သံလိုက္စက္ကြင္းေရာင္ျခည္ဟာ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ႏိုင္ေျခရိွတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ သံလိုက္စက္ကြင္းေရာင္ျခည္ေတြကို ေန ့စဥ္သံုးေနတဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြကေနလည္း ဒီမိုဘိုင္းအခ်က္ျပလိႈင္းေတြ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္တာ ျဖစ္လို ့ဝိုင္ဖိုင္ အခ်က္ျပလိႈင္းနဲ ့စမတ္ဖုန္းေတြဟာ ကိုယ္ဝန္သည္ေတြအတြက္ အႏၱရာယ္တစ္ခုလို ့ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

Kaiser Permanente သုေတသနေလ့လာမႈမွာေတာ့ ကိုယ္ဝန္သည္ ၉၁၃ ဦးလံုးမွာ သံလိုက္စက္ကြင္းေရာင္ျခည္ ထိေတြ ့မႈကို တုိင္းတာႏိုင္တဲ့ အထူးမီတာတစ္ခု တပ္ဆင္ေပးထားျပီး ေလ့လာခဲ့တာပါ။ ရလဒ္ကေတာ့ ဒီထဲက ဓါတ္ေရာင္ျခည္လိႈင္း ထိေတြ ့မႈ အျမင့္ဆံုး ကိုယ္ဝန္သည္အမ်ိဳးသမီးဟာ ေရာင္ျခည္အနိမ့္ဆံုးပမာဏနဲ ့ထိေတြ ့ခံ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တစ္ဦးနဲ ့စာရင္ သားပ်က္သားေလွ်ာဖို ့၄၈% ပိုျပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေနတယ္လို ့ေတြ ့ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလ့လာမႈရလဒ္ကို သိပၸံဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ျဖစ္တဲ့ Scientific Reports မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီသုေတသရလဒ္ တင္ျပမႈအေပၚ Kaiser Permanente သုေတသီေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ဒီကြန္းလီက ယခုေလ့လာမႈကေန ကိုယ္ဝန္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ လူသားအားလံုး က်န္းမာေရးအေပၚ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကို ထပ္တိုးေလ့လာဖို ့ႏႈိးေဆာ္ႏိုင္မယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ယခုေလ့လာမႈအရ သံလိုက္စက္ကြင္းေရာင္ျခည္ဟာ လူ ့ဇီဝပိုင္းဆိုင္ရာေပၚ ထိခိုက္လာေနျပီဆိုတာကလည္း သတိျပဳစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

Via : DUWUN

About the author

iT Guider

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.