ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာပုံဆြဲၿပီး သင္တဲ႔ဆရာေလး ကြန္ပ်ဴတာေတြရၿပီ
International News News Tech

ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာပုံဆြဲၿပီး သင္တဲ႔ဆရာေလး ကြန္ပ်ဴတာေတြရၿပီ

Feature of Good Guy
Written by iT Guider
DESKTOP 5 လုံးနဲ႔ LAPTOP 1 လုံး လည္း ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒါသူ႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွုေတြပါ။

Ghanaian က ဆရာတစ္ဦးက သူ၏ တပည့္မ်ားကို Microsoft Word ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ ေရးဆြဲသင္ျပခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို သတင္းစာ ေခါင္းၾကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ပါခဲ့ျပီး တကမာၻလုံးက ေလးစားမႈခဲ့ရသည္။

Richard Appiah Akoto သည္ Ghana ျမိဳ႕၏ ေတာင္ပိုင္း SekyedumaseBetenase M/A Junior အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္ၾကားေသာ နည္းပညာရပ္ကို ကြန္ပ်ဴတာမပါပဲ သင္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္လတြင္ နာမည္ၾကီးလာခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါတြင္ Richard Appiah Akoto သည္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ မီဒီယာမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိခဲ့ျပီး ရလာသည့္ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ေနပါတယ္။

Windows 10 License

၁၀၀ % စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္

သူလုပ္ကိုင္ေသာ ေက်ာင္းကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက Desktop Computer ႏွင့္ Laptop မ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ႔ၾက ၿပီး Microsoft ဘက္မွလည္း သူ႕ကို သင္တန္း အခမဲ့ေပးမည္ဟူ၍ ကတိေပးကာ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ Akoto မွလည္း Microsoft မွ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ Microsoft Educators Exchange (Microsoft ပညာေပးသူမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ)ကို တက္ေရာက္ရန္ စင္ကာပူသို႕ သြားေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Tech Giant မွလည္း Akoto အား စီးပြားေရးတြဲဖက္လုပ္ကိုင္သည့္ ဖက္မွ စက္ပစၥည္း တခုကို ႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအတြက္ Microsoft Certified Educator Program (MCE) ကိုလည္း ရရွိႏိုင္ရန္ အာမခံကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ၏ စိတ္အားတက္ၾကြေစသည့္ အေၾကာင္းကို ၾကားျပီးေနာက္ Accra တြင္ အေျခစိုက္သည့္ NIIT Ghana ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေက်ာင္းမွ စာအုပ္မ်ားႏွင့္အတူ Desktop ငါးခုကို ထိုေက်ာင္းအား လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး Akoto အတြက္ Laptop တခု လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

This contents is contributed by : Duwun.com.mm

About the author

iT Guider

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.