သတင္းမွားျဖန္႔ေဝျခင္းကို ဂရုစိုက္ဖို႔ Facebook က ျမန္မာဘာသာနဲ ့ ထုတ္ျပန္
International News News

သတင္းမွားျဖန္႔ေဝျခင္းကို ဂရုစိုက္ဖို႔ Facebook က ျမန္မာဘာသာနဲ ့ ထုတ္ျပန္

Written by iT Guider

အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ညႊန္ၾကားထားတာပါ။
Facebook လူမႈကြန္ရက္ကေန သတင္းမွား ျဖန္ ့ေဝျခင္းမ်ားနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူမႈကြန္ရက္သံုးစဲြသူမ်ား သတိျပဳလုိက္နာရမယ့္ အခ်က္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန ့က Facebook ဟာ ျမန္မာဘာသာနဲ ့ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ သတင္းမွား ျဖန္ ့ေဝျခင္းနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး သိရိွလိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို Facebook ရဲ့ တရားဝင္စာမ်က္ႏွာကေန သံုးစဲြသူမ်ား သိရိွေစဖို ့ေဇာ္ဂ်ီနဲ ့ယူနီကုဒ္ေဖာင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး သံုးျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သတင္းတစ္ပုဒ္မွ်ေဝရာမွာ ယင္းသတင္းနဲ ့သက္ဆိုင္တဲ့ အေထာက္အထားမ်ား စစ္ေဆးျခင္း ၊ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ား စစ္ေဆးျခင္း ၊ အျခားသတင္းဌာနမ်ားရဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားနဲ ့တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ၾကည့္ျခင္း ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရိွ ဖန္တီးထားတဲ့ သတင္းမွား ဟုတ္ ၊ မဟုတ္ အေသအခ်ာ ျပန္လည္ စိစစ္ဖတ္ရႈျခင္းလုပ္ေဆာင္ဖို ့လိုအပ္တယ္လို ့Facebook မွ ထုတ္ျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Photos & Source: 7day Daily

About the author

iT Guider

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.