ဖုန္းျပန္ေခၚေပးပါ (Call Me Back) - iT Guider
Applications

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးပါ (Call Me Back)

ဘယ္သူေရးထားတဲ့ Application ေလးလဲေတာ့ မသိဘူး။ ေတြ႔မိလိုက္လို႔ သတိရတာနဲ႔ ျပန္တင္ေပးလိုက္တာပါ။ ယခု Application ေလးထဲမွာ Operator ၃ခုလံုးအတြက္ Call me back ( ဖုန္းျပန္ေခၚေပးပါ ) ၀န္ေဆာင္မႈကို One Click နဲ႔ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ဖုန္းေဘလ္ထဲမွ ထပ္မံကုန္က်ျခင္း လံုး၀မရွိပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

DOWNLOAD HERE!

သို႔မဟုတ္

DOWNLOAD HERE!

About the author

iT Guider

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.